"Chúng ta không thể dạy người khác bất cứ thứ gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ tự khám phá ra điều đó trong chính bản thân mình."

- Galileo Galilei -