MÔ HÌNH HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Hiện nay có nhiều hình thức học thêm, bổ trợ kiến thức phát nhưng chỉ chú trọng vấn đề nâng cao điểm số trước mắt mà chưa thực sự chú trọng đến cải thiện ý thức, thái độ trong học tập. 

Tại Việt Nam, chưa tồn tại một mô hình học tập có thể đồng thời giúp học sinh nâng cao năng lực và rèn luyện thái độ/kỹ năng học tập. 

Nắm bắt những thông tin về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GD&DT cùng mong muốn, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh, Trung tâm Học tập chủ động GALILEO đã quyết định chuyển đổi mô hình học thêm truyền thống thành mô hình học tập chủ động

Mô hình học tập chủ động là mô hình học thêm kết hợp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi

Mục đích của mô hình học tập chủ động là mang đến cho học sinh một môi trường học tập an toàn và hiện đại nhất để phát huy năng lực bản thân. Đồng thời, giúp giáo viên tại Việt Nam thay đổi được lối mòn trong tư duy về giảng dạy, giúp các thầy cô phát huy chuyên môn và kỹ năng sư phạm ở mức cao nhất. 

Tác dụng mà mô hình mang đến là giúp học sinh nâng cao năng lực học tập, từ đó phát triển thành tích học tập trên trường và năng lực tự học tại nhà. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp học sinh hình thành thái độ học tập và kỹ năng học tập như chủ động, tập trung, hứng thú với môn học. 

Chương trình học

Hiện tại, trung tâm GALILEO phát triển 4 hình thức học tập của mô hình học tập chủ động đó là: 

  • Hình thức học tập 1GV - 1HS. Trong đó, một thầy cô chỉ hướng dẫn 1 học sinh trong ca học.

  • Hình thức học tập 1GV - 2HS. Trong đó, một thầy cô chỉ hướng dẫn 2 học sinh trong ca học.

  • Hình thức học tập 1GV - 3HS. Trong đó, một thầy cô chỉ hướng dẫn 3 học sinh trong ca học.

  • Hình thức học tập 1GV - 1 Nhóm học sinh. Trong đó, một thầy cô chỉ hướng dẫn nhóm 5 - 15 học sinh trong ca học. Với hình thức này sẽ có 1 - 2 thầy cô trợ giảng kèm Giáo viên chính. 

Phương pháp giáo dục: Cá nhân hóa toàn diện 

Phương pháp cá nhân hóa chương trình học: Mỗi học sinh học tập tại mô hình học tập chủ động được xếp vào nhóm năng lực riêng với chương trình, lộ trình được xây dựng phù hợp với năng lực và tốc độ tiến bộ của học sinh 

Phương pháp cá nhân không gian học tập: Mỗi học sinh học tập tại mô hình học tập chủ động có một không gian riêng để học tập được ngăn cách bởi những vách ngăn học tập và có bộ bàn ghế riêng đảm bảo sự tập trung và năng lực tự chủ trong từng ca học.

Phương pháp cá nhân hóa Giáo viên hướng dẫn: Mỗi thầy cô hướng dẫn của mô hình học tập chủ động chỉ hướng dẫn 1 - 3 học sinh/ca học và đối với hình thức học tập nhóm cần có thầy cô trợ giảng. 

Phương pháp hướng dẫn học tập Năm không: Không mặc kệ, không dụ dỗ, không làm hộ bài, không dọa dẫm, không dỗ kẹo. Thầy cô hướng dẫn của mô hình học tập chủ động luôn sát sao với học sinh trong suốt quá trình học tập tại trung tâm, thầy cô không làm hộ bài học sinh, chỉ định hướng và gợi mở, thầy cô không dọa dẫm hay dụ dỗ học sinh học tập.