Giúp con nâng cao kỹ năng học tập bằng cách quản lý thời gian hiệu quả

Bạn đã biết đến sự quan trọng của thói quen quản lý thời gian, nhưng phải làm thế nào để nó hỗ trợ việc nâng cao kỹ năng học tập của con bạn?

Tạo lập một thói quen quản lý thời gian sẽ giúp cả bạn và con kiểm soát được tình hình học tập của con. Từ đó, có những thay đổi thích hợp để nâng cao kỹ năng học tập. Tuy nhiên, để quản lý thời gian tốt, và biến nó trở thành một thói quen thì không phải dễ dàng. Điều bạn cần làm là cùng con thực hiện đủ và tốt những thứ sau đây:

Bước 1. Chuẩn bị một lịch trình cho cả năm.
Bây giờ đã bước qua thời kỳ đầu năm học, nhưng không bao giờ là quá muộn để bạn và con thiết lập một lịch trình học tập cho cả năm. Lịch trình này sẽ bao gồm những hoạt động chính trong cả năm học của con với các mốc thời gian và mục tiêu:

  • Bài tập về nhà.
  • Kỳ kiểm tra bao gồm: Kiểm tra giữa kì, kiểm tra cuối kì, hoặc một kì thi mà con có dự định sẽ tham dự .
  • Tất cả các hoạt động của trường
  • Tất cả các hoạt động ngoại khoá.
  • Những mục tiêu cần đạt được cho năm học này.

Bước 2. Chuẩn bị một lịch trình hàng tuần.
Lịch trình hàng tuần được thiết lập vào đầu mỗi tuần. Vì vậy, mỗi chủ nhật, hãy cùng con ngồi xuống và thiết lập một lịch trình trong tuần mới. Đối với trẻ từ 7 – 9 tuổi bạn có thể hỗ trợ con, nhưng với trẻ lớn hơn 10 tuổi, hãy để con tự lập trong việc lập lịch trình hàng tuần để con làm quen với việc tự quản lý thời gian của mình. Lịch trình hàng tuần sẽ được làm như sau:

  • Ghi lịch đi học.
  • Lịch làm bài tập, ôn thi (so sánh với lịch học cả năm), bài kiểm tra, các sự kiện sẽ diễn ra trong tuần.
  • Hoạt động ngoài giờ học và ngoại khóa mà con sẽ tham gia trong tuần tới.
  • Lưu ý thời gian và ngày cho mỗi bài tập cá nhân, bài tập nhóm cần hoàn thành trong tuần. Những điều này có thể xảy ra vào buổi tối, sau giờ học, hoặc trong trường học.
  • Đề ra mục tiêu trong tuần.

Lịch trình này sẽ được tóm gọn trong bảng sau:

Bước 3. Chuẩn bị một lịch trình hàng ngày.
Hãy khuyến khích, giúp con tạo lập lịch trình hàng ngày để giúp con tạo lập thói quen quản lý thời gian chi tiết hàng ngày. Ghi tất cả mọi thứ từ lịch trình hàng tuần mà con cần làm cho ngày hôm sau.
– Viết ra tất cả mọi thứ từ lịch trình hàng ngày trước đó của con, kể cả những điều con đã làm được và chưa làm được so với lịch trình.
– Kiểm tra lịch biểu hàng ngày để bổ sung những hoạt động có thể phát sinh.

Bạn hoàn toàn có thể quản lý thời gian trong ngày của con hoặc để con tự quản lý thời gian trong ngày bằng những biểu mẫu khá dễ thương như thế này. Nó sẽ không khác so với dạng liệt kê là bao nhưng hiệu quả mang đến thì chỉ khi thực hiện mới thấy rõ được.

Bạn sẽ nhận thấy rằng một trong những chìa khóa để quản lý hiệu quả thời gian học tập của con là bắt đầu với bức tranh lớn và sau đó là đi đến từng việc chi tiết. Lịch trình cho cả năm học sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh. Lịch trình hàng tuần và hàng ngày sẽ cung cấp chi tiết những việc cần thiết để hoàn thành mọi thứ trong lịch trình cả năm học, qua đó giúp con hoàn thành mục tiêu một ngày và một tuần và cuối cùng là mục tiêu cho cả năm.