CHU TRÌNH 6 BƯỚC HỌC TẬP HIỆU QUẢ CHỈ CÓ TẠI TRUNG TÂM GALILEO

Tại GALILEO học sinh được khích lệ, tạo dựng thói quen chủ động trong học tập, suy nghĩ độc lập, tích cực và sáng tạo. 

Để tạo dựng thói quen tích cực ấy, trung tâm đã xây dựng nên phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực học sinh. Theo đó, chương trình học tập tại GALILEO được cá nhân hóa một cách hệ thống, phù hợp với năng lực và thái độ học tập của từng học sinh.

Phương pháp này được thể hiện rõ ràng nhất trong chu trình 6 bước học tập hiệu quả.

1. Kiểm tra, đánh giá đầu vào

Bài kiểm tra đánh giá năng lực này giúp đánh giá kiến thức, kỹ năng từng môn học cũng như thái độ của học sinh đối với việc học tập.

Bài kiểm tra đánh giá năng lực học tập có thể theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm. Chúng có thể giúp xác định được năng lực nền tảng môn học và kiến thức tích lũy trong năm học đến thời điểm đánh giá dựa theo cây kiến thức.

Đề mẫu kiểm tra năng lực môn Toán dành cho học sinh lớp 8 tại trung tâm GALILEO 

Về phần phẩm chất, thái độ của học sinh, sẽ được đánh giá qua quá trình làm bài cũng như trao đổi với phụ huynh để hiểu rõ những điểm mạnh - yếu , thuận lợi - khó khăn trong quá trình học của học sinh. 

Bố mẹ có thể cho con trực tiếp đăng ký đánh giá năng lực miễn phí tại link: danhgianangluc


2. Xây dựng lộ trình học tập riêng biệt

Việc xây dựng kế hoạch học tập sẽ xây dựng chủ yếu dựa vào kết quả bài kiểm tra đánh giá đầu vào của học sinh. Cụ thể, phụ trách chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch học tập cá nhân theo khung chương trình và gửi đến phụ huynh dựa trên:

  • Mục tiêu chung của trung tâm và mục tiêu học sinh

  • Năng lực tiếp thu

  • Thái độ học tập

  • Kết quả đánh giá năng lực

  • Mục tiêu và thời gian học tập

Lộ trình học tập được xây dựng sẽ bao gồm cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. 

Đối với mục tiêu chung là những kế hoạch dài hạn, tập trung vào phát triển năng lực học sinh và tiến bộ chung của học sinh so với bản thân về thái độ học tập.

Mục tiêu cụ thể, ngắn hạn được đo bằng kết quả học tập ở trường hay thành tích tại các kỳ thi. 

3. Học tập tại trung tâm

Tại trung tâm, các em học sinh sẽ học theo mô hình học tập chủ động. Trong quá trình học, các em học sinh sẽ được củng cố, bổ sung phần kiến thức, kỹ năng chưa có hoặc còn yếu.

Chương trình học tập tại trung tâm đảm bảo bám sát theo tiến độ học tập cũng như chương trình học trên lớp. 

Không giống với những trung tâm bồi dưỡng văn hóa khác, GALILEO sở hữu đội ngũ giáo viên khác biệt. Theo đó, học sinh sẽ học trực tiếp với các cố vấn học tập và phụ trách chuyên môn sẽ giám sát, đánh giá chất lượng ca học.

Không gian học tập tại GALILEO cũng được thiết kế cá nhân hóa giúp các em tập trung cao độ vào học tập

Đặc biệt, trung tâm GALILEO áp dụng phương pháp 5 KHÔNG trong giảng dạy: không giảng bài, không gà bài, không dọa dẫm, không dỗ kẹo, không mặc kệ. Những phương pháp này giúp xây dựng tinh thần chủ động, phát triển khả năng tư duy và bồi dưỡng thái độ tích cực cho học sinh. 

4. Kiểm tra trong quá trình

Đánh giá định kỳ hàng tháng trong quá trình về tính đảm bảo theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và có phương hướng điều chỉnh lộ trình và mục tiêu ngắn hạn sao cho phù hợp. 

Cùng với đó, luôn bám sát định hướng và mục tiêu dài hạn đã đặt ra. 

Đây là bài đánh giá quan trọng giúp học sinh nhận thức sự tiến bộ của bản thân cũng như phụ trách chuyên môn sẽ đánh giá kết quả và đưa ra những điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết. Những bài đánh giá giữa kỳ này không thể thiếu nếu các em học sinh muốn đạt được mục tiêu học tập đã đề ra nhất là học sinh khi tham gia chương trình học mục tiêu.

5. Điều chỉnh lộ trình học

Việc điều chỉnh lộ trình học sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá trong quá trình và tình hình thực tế những tiến bộ của học sinh.

Trong trường hợp cần thiết thì việc điều chỉnh lộ trình và mục tiêu ngắn hạn phù hợp, đảm bảo định hướng và mục tiêu dài hạn.

6. Thiết lập mục tiêu và chu trình học tập mới

Đánh giá trước khi kết thúc khóa học/ chương trình học nhằm đánh giá tổng thể chất lượng học theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Và có phương hướng để đề ra mục tiêu và lộ trình, chương trình học tiếp theo tại trung tâm.

Chu trình học tập được xây dựng nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh dựa trên cơ sở hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học và năng lực giải quyết vấn đề.

Cho tới thời điểm hiện tại, Trung tâm Học tập chủ động GALILEO tự hào là đơn vị đầu tiên và cũng là duy nhất ứng dụng mô hình học tập chủ động trong giáo dục. Với chu trình 6 bước học tập hiệu quả mà trung tâm đã ứng dụng sẽ hình thành nên một phong cách học tập mới cho học sinh, giúp các em tiến bộ từng ngày.