CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ĐƯỢC TUYỂN SINH BỔ SUNG HÀNG NĂM TỪ NĂM HỌC 2021-2022

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2021-2022, các trường trung học phổ thông chuyên tuyển học sinh lớp 10 qua hai vòng: Vòng sơ tuyển và vòng thi tuyển (dành cho những học sinh đã qua vòng sơ tuyển). Ở vòng thi tuyển, học sinh dự thi 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng.


Học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tại trường nào phải học ổn định hết cấp học tại trường đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyển trường thì phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường được tuyển sinh bổ sung hằng năm.

Thành phố Hà Nội hiện có 4 trường chuyên, gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Sơn Tây. Để được dự tuyển, học sinh phải bảo đảm đủ 3 điều kiện: Học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Nguồn: HNM