choose your color
blog image

“Khô khan và chân thật” đó là những gì mà tôi cảm nhận về cô Thủy – Phụ trách chuyên môn Toán của trung tâm. Khi tôi gặp cô, cô mới chỉ là một Phụ trách chuyên môn học việc. Nhưng chỉ sau 1 tháng cô đã trở thành một Phụ trách chuyên môn tài năng của GALILEO. Lúc này tôi mới nhận ra đằng sau vẻ khô khan ấy là một tâm hồn Toán học đầy tài năng, đằng sau vẻ chân thật ấy là một tâm hồn tinh tế và khéo léo trong việc ứng xử với các học sinh. 

Một phụ trách chuyên môn Toán đầy nhiệt huyết. 

Chỉ khi nhìn thấy cô làm việc tôi mới nhận ra cô chẳng hề khô như lúc bình thường. Sự linh hoạt, khéo léo trong công việc và ứng xử với học sinh đã làm tôi thay đổi hoàn toàn nhận thức về cô. Mặc dù là một cô giáo phụ trách chưa quá 5 năm tuổi nghề nhưng những gì cô thể hiện đã đủ để cho tôi và các đồng nghiệp khác thấy được rằng: Tuổi nghề không phải là điều duy nhất quyết định tài năng, kinh nghiệm của một phụ trách chuyên môn.

Trách nhiệm của một phụ trách chuyên môn tại GALILEO chính là xây dựng kế hoạch học tập, đánh giá, điều chỉnh và định hướng cho học sinh. Và cô Thủy đã thực hiện nó theo một cách hoàn toàn khác biệt khiến tôi rất hâm mộ. Không chỉ đánh giá học sinh qua những kết quả bài kiểm tra, cô còn thường xuyên theo dõi ca học của các học sinh mà cô phụ trách, theo dõi cách mà các học sinh học tập và tương tác để từ đó có những điều chỉnh thích hợp với lộ trình học tập của các em.