choose your color
blog image

Cô Đặng Thị Duyên

– Cử nhân Khoa Toán, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Kinh nghiệm:

– 7 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán.

– 1 năm giảng dạy môn Toán tại Trường THPT.

– 2 năm giảng dạy môn Toán bậc Tiểu học tại Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Mỹ (American Skills).

– Có kinh nghiệm ôn thi môn Toán cho học sinh lớp 5 thi vào trường điểm.

Quan điểm dạy học:

Tôn trọng, yêu thương học sinh; tạo hứng thú học tập cho học sinh để các em tập trung, kiên trì học tập và đạt kết quả tốt nhất có thể. Thành công là khi các em vượt qua được giới hạn của chính mình.

Phương pháp hướng dẫn:

Không “cầm tay chỉ việc”, nói không với “cô giảng – trò chép”. Gợi mở, hướng dẫn để học sinh tự tìm ra hướng giải quyết và để các em hiểu bài nhất.