choose your color

Đội Phụ trách chuyên môn

Đội ngũ phụ trách chuyên môn của GALILEO luôn không ngừng học hỏi và tìm hiểu các phương pháp giáo dục để hỗ trợ học sinh thay đổi thái độ, tư duy tích cực và tiến bộ năng lực học vượt trội.

Vai trò của một phụ trách chuyên môn của GALILEO  là khám phá khả năng học tập của từng em, đánh giá được thái độ học tập, những ưu và khuyết điểm trong phong cách học tập, cách tư duy, từ đó sẽ xây dựng và điều chỉnh lộ trình học phù hợp. Phụ trách chuyên môn sẽ đảm bảo học sinh luôn trải nghiệm và cảm nhận được thành công trong việc học hàng ngày của mình; điều này sẽ giúp trẻ thích thú hơn trong học tập cũng như tăng sự tự tin vào khả năng của bản thân. Thông qua việc quan sát tình hình học tập của từng học sinh, phụ trách chuyên môn sẽ hiểu rõ học sinh của mình thay đổi và tiến bộ như thế nào, từ đó sẽ nghiên cứu cách hướng dẫn phù hợp nhất cho các em. Trong mỗi giai đoạn của chu trình học, phụ trách chuyên môn đều đóng vai trò vô cùng quan trọng.

1, Trước khi bắt đầu chương trình

Kiểm tra, đánh giá thái độ và năng lực học của học sinh qua bài test đầu vào, quan sát và tương tác với học sinh, phụ huynh. Từ đó, xây dựng một lộ trình học chuẩn với bước khởi đầu phù hợp.

2, Học tại trung tâm

Khi học tại trung tâm,  phụ trách chuyên môn sẽ là người kiểm soát chất lượng ca học và theo dõi tình hình học tập của học sinh trong từng ca học.

Mỗi ca học của học sinh đều được hướng dẫn bởi một cố vấn học tập. Cố vấn học tập đóng vai trò là người nhắc nhở, hướng dẫn, sửa chữa bài tập và lỗi sai cho các em. Phụ trách chuyên môn sẽ là người sắp xếp cố vấn học tập phù hợp nhất với học sinh trong ca học và kiểm soát chất lượng học tập trong từng ca học bằng cách theo dõi kết quả ca học và nhận xét, đánh giá của cố vấn học tập sau mỗi ca học.

3, Phân tích và điều chỉnh

Trong quá trình học, phụ trách chuyên môn có nhiệm vụ đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo từng chu kỳ (2 tuần) và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp. Học sinh theo kịp, có tiến bộ thì nâng nhóm, nâng cao chương trình học. Học sinh không theo kịp thì hạ nhóm để đảm bảo chất lượng ca học.

4,Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh

Khi kết thúc chương trình học, phụ trách chuyên môn sẽ là người đánh giá và trao đổi trực tiếp về tình hình học tập của học sinh

Gương Mặt Phụ Trách Chuyên Môn Nổi Bật

Cô Đỗ Thị Huệ

Cô Đỗ Thị Huệ

Phụ trách chuyên môn Toán

Cô Đặng Thị Duyên

Cô Đặng Thị Duyên

Phụ trách chuyên môn Toán

Cô Hoàng Thị Hà Thu

Cô Hoàng Thị Hà Thu

Phụ trách chuyên môn Văn

Cô Trần Thị Liên

Cô Trần Thị Liên

Phụ trách chuyên môn Văn

Thầy Nguyễn Văn Hà

Thầy Nguyễn Văn Hà

Phụ trách chuyên môn Toán

Thầy Nguyễn Ngọc Hòa

Thầy Nguyễn Ngọc Hòa

Phụ trách chuyên môn Toán

Cô Triệu Kim Lan

Cô Triệu Kim Lan

Phụ trách chuyên môn Toán

Cô Kiều thị Yến

Cô Kiều thị Yến

Phụ trách chuyên môn Văn

Cô Ngô Thị Thủy

Cô Ngô Thị Thủy

Phụ trách chuyên môn Toán

Thầy Trần Tuấn Việt

Thầy Trần Tuấn Việt

Phụ trách chuyên môn Toán

Cô Vũ Thị Hà

Cô Vũ Thị Hà

Phụ trách chuyên môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Cô Nguyễn Thu Trang

Phụ trách chuyên môn Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.