choose your color

Tin tức và sự kiện

Chương trình tổng kết năm học 2016

Trung tâm Galileo tổ chức chương trình tổng kết năm học 2016 – 2017 và Tết thiếu chi cho toàn bộ học sinh đã và đang học tại trung tâm học tập chủ động Galileo qua các khóa học trong năm.