choose your color

Học sinh tiêu biểu

Nguyễn Thanh Thủy

“Con đã có dự định thi trường cấp III nào chưa”? “Con nói rồi mà cô không nhớ ạ, con sẽ thi Phạm Hồng Thái”.   Đó là chia sẻ của Thanh Thủy – cô bé học sinh lớp 9 đang theo học hai môn [...]