choose your color

Chương trình học

Hệ thống chương trình học của GALILEO hướng đến việc rèn luyện thái độ tích cực và phát triển năng lực học tập của học sinh. Trong đó, các môn học nằm trong chương trình học của hệ thống là Toán, Văn.