HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI
TRUNG TÂM HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG GALILEO
Thông tin cá nhân
CHỌN ĐỢT THI ĐĂNG KÝ
(Có thể chọn nhiều đợt)
CHỌN CƠ SỞ THI
CHỌN MÔN THI
(Có thể chọn nhiều môn)
Con bạn có đang học tại Trung tâm GALILEO không ?
BẠN CÓ NGUYỆN VỌNG
CHO CON THI TRƯỜNG NÀO?
  Phan Thanh Huyền vừa đăng ký
  Nguyễn Phúc Nhật Linh vừa đăng ký
  Trịnh Phú Cường vừa đăng ký
  Nguyễn Việt Khuê vừa đăng ký
  Chung Phương Chi vừa đăng ký
  Nguyễn Ngọc Anh vừa đăng ký
  Lê Tú Minh vừa đăng ký
  Phan Thành Hưng vừa đăng ký
  Trần Phạm Ngọc Mai vừa đăng ký
  Nguyễn Thị Minh Châu vừa đăng ký
  Đinh Huy Tuấn vừa đăng ký
  Trần Anh Phương vừa đăng ký
  Lê Ngọc Diệp vừa đăng ký
  Lê Thùy Linh vừa đăng ký
  Mai Thiện Minh vừa đăng ký
  Lê Quý Lương vừa đăng ký
  Nguyễn Sỹ Nguyên vừa đăng ký
  Hoàng Ngân Hà vừa đăng ký
  Nguyễn Ngọc Huy vừa đăng ký
  Chu Phương Thảo vừa đăng ký
  Nguyễn Hà Phong vừa đăng ký
  Nguyễn Lê Thanh Trà vừa đăng ký
  Trương Vĩnh Khang vừa đăng ký
  Trần Quốc Huy vừa đăng ký
  Nguyễn Hà Anh Thơ vừa đăng ký
  Nguyễn Thục Anh vừa đăng ký
  Phạm Thị Thảo My vừa đăng ký
  Nguyễn Vũ Linh Chi vừa đăng ký
  Trịnh Khánh Linh vừa đăng ký
  Nguyễn Tuấn Anh vừa đăng ký
  452 người đã đăng ký