choose your color

Chương trình Mục tiêu

blog image

Chương trình Mục tiêu giúp học sinh thay đổi thái độ trở nên yêu thích, hứng thú và nâng cao năng lực học tập.

Đối tượng.

Học sinh lớp 4 – 10 và có: 

  • Sợ hoặc chán học môn Văn, Toán.
  • Năng lực học yếu hoặc mắc một vài lỗ hổng kiến thức chong trương trình học môn Văn, Toán.
  • Mục tiêu cụ thể về thi trường chuyên, thi vượt cấp.

Mục tiêu.

  • Thay đổi thái độ học tập trở nên tích cực hơn từ chán, ghét trở nên hứng thú hơn. Đồng thời, giúp học sinh rèn luyện được tính tự giác, chủ động và kiên trì theo đuổi mục tiêu trong học tập. 
  • Phát triển năng lực học tập của học sinh. Không chỉ là sự cải thiện về mặt điểm số, thành tích trên lớp mà còn hình thành thói quen tư duy và giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết vấn đề.

Lộ trình học, ca học và thời gian học.

Lộ trình học sẽ là riêng biệt với từng học sinh. Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học phù hợp với thái độ và năng lực của từng học sinh để đảm bảo tính khoa học.

Học sinh và phụ huynh sẽ được tự do lựa chọn số ca học và thời gian học của con tại trung tâm. 
Các ca học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 21h.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.