choose your color

Chương trình Mục tiêu Toán

blog image

Chương trình Mục tiêu Toán giúp duy trì thái độ tích cực và đào tạo chuyên sâu kỹ năng giải toán để học sinh đạt mục tiêu cụ thể.

Đối tượng

Học sinh lớp 4 – 10 có nền tảng về năng lực và thái độ học Toán và:

  • Đã có sự hứng thú, chủ động, tích cực với môn Toán nhưng chưa dứt khoát.
  • Năng lực học Toán ở nhóm khá, giỏi có mục tiêu về điểm số, thành tích trong kỳ thi vượt cấp, thi học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, chương trình Mục tiêu Toán cũng hướng đến đối tượng là học sinh có thái độ và năng lực cá biệt về Toán như:

  • Thái độ tiêu cực với việc học Toán như sợ hãi, chán ghét.
  • Lỗ hổng kiến thức toán quá lớn khiến năng lực học Toán kém, không theo kịp chương trình Toán trên lớp.

Mục tiêu.

  • Duy trì thái độ tốt với môn học: sự chủ động, tích cực, hào hứng và kiên trì, cố gắng đạt mục tiêu.
  • Củng cố rèn luyện và phát triển năng lực học tập, kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, chính xác giúp học sinh đạt mục tiêu học tập đã đề ra.

Lộ trình học, ca học và thời gian học.

Lộ trình học sẽ là riêng biệt với từng học sinh. Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học phù hợp với thái độ và năng lực của từng học sinh để đảm bảo tính khoa học.

Học sinh và phụ huynh sẽ được tự do lựa chọn số ca học và thời gian học của con tại trung tâm. 
Các ca học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 21h.

Phụ trách chuyên môn. 

Thầy Trần Tuấn Việt

Nguyễn thị Thu Trang.

Cô Ngô thị Thủy.

Thầy Nguyễn văn Hà. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.