choose your color

Chương trình Học tốt Văn

blog image

Chương trình Học tốt Văn nhằm giúp học sinh chủ động, tự giác, hứng thú và bù đắp lỗ hổng kiến thức văn còn yếu, thiếu.

Đối tượng

Học sinh lớp 4 – 10 và có nền tảng thái độ, năng lực văn chưa tốt. Cụ thể:

  • Thái độ học văn chưa tích cực. Vẫn còn thiếu chủ động, chưa hứng thú hoặc chán học Văn.
  • Năng lực học Văn yếu, có thể yếu một hay nhiều các yếu tố như chính tả, ngữ pháp, câu từ, làm văn miêu tả, kể chuyện chưa tốt hoặc trình bày.

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình Học tốt Văn là thay đổi tích cực về thái độ với học Văn và nâng cao năng lực học môn Văn ở trường. Cụ thể:

  • Đạt thành tích cao trong học tập ở trường. (Điểm cao trong các bài kiểm tra Văn và kiểm tra học kỳ).
  • Rèn luyện được thái độ tích cực như chủ động, hào hứng với môn Văn hơn. Tăng kỹ năng trình bày, cảm thụ văn học tốt hơn.
  • Làm được nhiều dạng bài văn bằng sơ đồ tư duy.

Lộ trình học, ca học và thời gian học.

Lộ trình học sẽ là riêng biệt với từng học sinh. Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học phù hợp với thái độ và năng lực của từng học sinh để đảm bảo tính khoa học.

Học sinh và phụ huynh sẽ được tự do lựa chọn số ca học và thời gian học của con tại trung tâm. 
Các ca học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 21h.

Phụ trách chuyên môn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.