choose your color

Chương trình Học tốt Toán

blog image

Chương trình Học tốt Toán giúp học sinh thay đổi thái độ trở nên tích cực, chủ động, hứng thú hơn với môn Toán. Lộ trình học tập cá nhân hóa được thiết lập để bù đắp lỗ hổng kiến thức, giúp học sinh tiến bộ từng bước một thái độ và năng lực.

Đối tượng

Học sinh lớp 4 – lớp 10, có nền tảng năng lực và thái độ chưa thực sự tốt với môn Toán:

  • Năng lực học Toán trung bình, yếu.
  • Chưa tập trung, chủ động, cẩn thận khi học toán.
  • Có lỗ hổng kiến thức với môn Toán.

Mục tiêu

  • Nâng cao thành tích học tập môn Toán từ trung bình, yếu lên khá, giỏi.
  • Đập tan nỗi sợ môn Toán.
  • Học sinh trở nên tích cực hơn, chủ động hơn, tập trung, cẩn thận hơn khi học toán.

Lộ trình học, ca học và thời gian học.

Lộ trình học sẽ là riêng biệt với từng học sinh. Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học phù hợp với thái độ và năng lực của từng học sinh để đảm bảo tính khoa học.

Học sinh và phụ huynh sẽ được tự do lựa chọn số ca học và thời gian học của con tại trung tâm. 
Các ca học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 21h.

Phụ trách chuyên môn. 

Thầy Trần Tuấn Việt

Nguyễn thị Thu Trang.

Cô Ngô thị Thủy.

Thầy Nguyễn văn Hà. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.