choose your color

Bước 2: Xây dựng lộ trình học tập riêng biệt

blog image

Lộ trình học tập riêng biệt dựa trên kết quả đánh giá trong bước 1 nhằm giúp học sinh tự tin và đạt được mục tiêu đề ra.

Lộ trình học tập được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá đầu vào trong bước 1. Lộ trình bao gồm nhóm năng lực, số ca học trong cả một chương trình, hình thức học và kế hoạch học tập 2 tuần một cho học sinh.

Ai là người xây dựng lộ trình?

Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học tập cho học sinh.

Căn cứ vào đâu để xây dựng lộ trình?

Trước hết, lộ trình học tập tại Galileo là lộ trình cá nhân hóa, mỗi một học sinh sẽ có một lộ trình riêng phù hợp với thái độ và năng lực. Việc xây dựng lộ trình cần căn cứ vào 2 yếu tố:

 • Nhận xét về năng lực và thái độ của học sinh qua quá trình làm bài test.
 • Kết quả trao đổi với phụ huynh và học sinh về mục tiêu của học sinh khi đến học tại trung tâm.

Xác định nhóm thái độ và năng lực, ca học, thời gian và hình thức học.

Nhóm thái độ và năng lực: Từ kết quả đánh giá được trong bước 1, phụ trách chuyên môn sẽ xếp học sinh vào 5 nhóm A, B, C, D, E. Dựa vào thái độ cùng với mức năng lực: Giỏi, khá giỏi, khá, trung bình, yếu để xếp học sinh vào nhóm phù hợp.

  • Ca học: Căn cứ vào mong muốn của phụ huynh và mục tiêu, nhóm năng lực của học sinh để xác định số ca học trong tuần. Mỗi ca học là 90 phút.
  • Thời gian học: Có thể linh động theo thời gian của phụ huynh và học sinh.
  • Hình thức học: Học trực tiếp tại trung tâm với các hình thức:

 

 1. 1 cố vấn học tập kèm 1 học sinh.
 2. 1 cố vấn học tập kèm 2 học sinh.
 3. 1 cố vấn học tập kèm 3 học sinh.

Phụ trách chuyên môn sẽ là người xếp nhóm thái độ và năng lực học tập, từ đó tư vấn cho phụ huynh và học sinh về số lượng ca và hình thức học.

 

Xây dựng kế hoạch học tập.

Kế hoạch học tập của học sinh sẽ được phụ trách chuyên môn của trung tâm xây dựng theo chặng. Một chặng kéo dài 2 tuần với khối lượng kiến thức và bài tập bám sát chương trình học trên lớp.