choose your color

Chu trình học tốt cho học sinh lớp 3 – lớp 9

Tất cả học sinh khi đến học tập tại GALILEO đều trải qua một chu trình học chuẩn bao gồm 6 bước. Đây là chu trình chuẩn, khoa học giúp kiểm soát được tình hình của từng học sinh và giúp các em tiến bộ về năng lực, rèn luyện được thái độ chủ động, tập trung và đặc biệt là khả năng tự học tốt nhất.

Bước 1: Đánh giá thái độ và năng lực học tập

Phụ trách chuyên môn đánh giá thái độ và năng lực học tập để lên lộ trình riêng biệt phù hợp với học sinh. Học sinh trước khi học tập tại trung tâm đều phải trải qua một bài kiểm tra đánh giá thái độ và năng lực đầu vào tại trung tâm.

a, Nội dung bài kiểm tra.

Tùy thuộc cấp lớp và thời điểm học sinh đăng ký, trung tâm sẽ đưa ra loại bài kiểm tra khác nhau để đánh giá chính xác thái độ và năng lực của học sinh.

 • Tháng 5 – tháng 9: Học sinh sẽ làm một bài kiểm tra với nội dung kiến thức trong năm học cũ.
 • Tháng 10 – tháng 4 năm sau: Học sinh sẽ làm hai bài kiểm tra, bài thứ nhất để đánh giá kiến thức nền tảng năm học cũ. Bài thứ hai để đánh giá kiến thức từ đầu năm học mới đến thời điểm học sinh đăng ký.

Việc phân chia thời gian và loại bài kiểm tra nhằm đánh giá được chính xác năng lực của học sinh, phát hiện được những lỗ hổng kiến thức (nếu có) để từ đó xây dựng một lộ trình thích hợp trong bước sau.

b, Kiểm tra đánh giá thái độ và năng lực như thế nào?

Để đánh giá thái độ và năng lực của của học sinh, trung tâm không chỉ dựa vào kiểm tra mà còn dựa vào sự quan sát và trao đổi với phụ huynh, học sinh.

 • Kiểm tra đánh giá thái độ:

Phụ trách chuyên môn quan sát cách học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá mức độ nghiêm túc, hào hứng, tập trung. Trong khi làm bài, phụ trách chuyên môn sẽ đặt câu hỏi gợi mở để kiểm tra năng lực tư duy và đặt câu hỏi tương tác để đánh giá thái độ giao tiếp của học sinh.

 • Kiểm tra đánh giá năng lực.

Phụ trách chuyên môn căn cứ vào kết quả bài kiểm tra đánh giá (điểm số, cách làm) và sự trao đổi với phụ huynh để đánh giá chính xác năng lực của học sinh.

Với một quy trình kiểm tra và đánh giá bài bản, khoa học, phụ trách chuyên môn không chỉ đánh giá được chính xác năng lực và thái độ của học sinh mà còn có thể biết được đặc điểm tính cách cũng như phong cách học tập của học sinh để từ đó thiết lập một lộ trình khoa học nhất cho học sinh.

Bước 2: Xây dựng lộ trình học tập riêng biệt

Lộ trình học tập riêng biệt dựa trên kết quả đánh giá trong bước 1 nhằm giúp học sinh tự tin và đạt được mục tiêu đề ra.

Lộ trình học tập được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá đầu vào trong bước 1. Lộ trình bao gồm nhóm năng lực, số ca học trong cả một chương trình, hình thức học và kế hoạch học tập 2 tuần một cho học sinh.

a, Ai là người xây dựng lộ trình?

Phụ trách chuyên môn sẽ là người xây dựng lộ trình học tập cho học sinh. Đây là đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và xây dựng chương trình học cho các học sinh.

b, Căn cứ vào đâu để xây dựng lộ trình?

Trước hết, lộ trình học tập tại GALILEO là lộ trình cá nhân hóa, mỗi một học sinh sẽ có một lộ trình riêng phù hợp với thái độ và năng lực. Việc xây dựng lộ trình cần căn cứ vào 2 yếu tố:

 • Nhận xét về năng lực và thái độ của học sinh qua quá trình làm bài kiểm tra.
 • Kết quả trao đổi với phụ huynh và học sinh về mục tiêu của học sinh khi đến học tại trung tâm.

c, Xác định nhóm thái độ và năng lực, ca học, thời gian và hình thức học.

Nhóm thái độ và năng lực: Từ kết quả đánh giá được trong bước 1, phụ trách chuyên môn sẽ xếp học sinh vào 5 nhóm A, B, C, D, E. Dựa vào thái độ cùng với mức năng lực: Giỏi, khá giỏi, khá, trung bình, yếu để xếp học sinh vào nhóm phù hợp.

  • Ca học: Căn cứ vào mong muốn của phụ huynh và mục tiêu, nhóm năng lực của học sinh để xác định số ca học trong tuần. Mỗi ca học là 90 phút.
  • Thời gian học: Có thể linh động theo thời gian của phụ huynh và học sinh.
  • Hình thức học: Học trực tiếp tại trung tâm với các hình thức:
 1. 1 cố vấn học tập kèm 1 học sinh.
 2. 1 cố vấn học tập kèm 2 học sinh.
 3. 1 cố vấn học tập kèm 3 học sinh.

Phụ trách chuyên môn sẽ là người xếp nhóm thái độ và năng lực học tập, từ đó tư vấn cho phụ huynh và học sinh về số lượng ca và hình thức học.

d, Xây dựng kế hoạch học tập.

Kế hoạch học tập của học sinh sẽ được phụ trách chuyên môn của trung tâm xây dựng theo chặng. Một chặng kéo dài 2 tuần với khối lượng kiến thức và bài tập bám sát chương trình học trên lớp.

Bước 3: Học tập tại trung tâm.

Học sinh tiến hành học tập trực tiếp tại trung tâm theo lộ trình học tập đã được xác định trong bước 2. Mỗi ca học, học sinh sẽ được hướng dẫn bởi một cố vấn học tập.

a, Nội dung ca học.

Trong 1 ca học 90 phút, học sinh sẽ được học với các nội dung:

 • Đọc, hiểu lý thuyết: Cố vấn học tập là người giảng giải lý thuyết trực tiếp cho học sinh.
 • Làm bài tập vận dụng: Học sinh tự làm bài tập vận dụng.
 • Chữa bài tập vận dụng: Cố vấn học tập sẽ trực tiếp chữa bài tập vận dụng.
 • Giao bài tập về nhà: Học sinh được giao bài tập về nhà để ôn tập những kiến thức đã học trong ca học.

Điều khác biệt ở đây chính là toàn bộ nội dung trên đều là học sinh tự học, tự chủ động. Cố vấn học tập chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn với những biện pháp phù hợp với từng mức thái độ và năng lực để:

 • Đặt câu hỏi gợi mở kích thích tính tự tư duy của học sinh.
 • Nhắc nhở thường xuyên khi học sinh xao nhãng.
 • Chỉ ra những khuyết điểm về trình bày và sự bất cẩn khi làm bài toán để học sinh sửa dần.
 • Truyền đạt kiến thức bằng những hình thức, hiện tượng trực quan, sinh động để học sinh hứng thú hơn với bài học.

Sau mỗi ca học, các cố vấn học tập sẽ đưa ra nhận xét cũng như đánh giá về năng lực và thái độ của học sinh trong nhật ký học tập.

Bước 4: Kiểm tra trong quá trình

Kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập: Định kỳ đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ về thái độ học tập so với lộ trình và mục tiêu.

a, Hình thức kiểm tra.

 • Đối với môn Toán sẽ tổ chức làm bài kiểm tra tích lũy theo chương và một bài kiểm tra tích lũy sau 4 tuần học.
 • Học sinh học môn Văn sẽ làm một bài kiểm tra sau mỗi 4 tuần để kiểm tra, đánh giá năng lực, thái độ sau 2 chặng học tập.

b, Cách đánh giá bài kiểm tra.

Bài kiểm tra không chỉ cho thấy được sự tiến bộ về năng lực mà còn kiểm tra được sự thay đổi về thái độ học tập. Bên cạnh đó, phụ trách chuyên môn sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá trong nhật ký học tập từng ca của học sinh để đánh giá chung.

Kết quả đánh giá theo tháng này cũng sẽ được gửi về nhà để phụ huynh nắm bắt được sự tiến bộ của học sinh khi học tại trung tâm.

Bước 5: Điều chỉnh lộ trình học

Phụ trách chuyên môn căn cứ vào kết quả đánh giá bài kiểm tra năng lực và thái độ ở bước 4 để đưa ra những điều chỉnh phù hợp về lộ trình học tập tại trung tâm.

Hướng điều chỉnh:

 • Nếu phát hiện học sinh chưa thể theo kịp với lộ trình hoặc có lỗ hổng trong kiến thức thì sẽ tiến hành hạ nhóm năng lực và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp.
 • Tăng nhóm năng lực nếu học sinh có tiến bộ vượt trội.

Bước điều chỉnh lộ trình học sẽ được tiến hành định kỳ sau mỗi bài kiểm tra định kỳ 4 tuần/lần đối với Văn và bài kiểm tra cuối chương đối với Toán.

Bước 6: Thiết lập mục tiêu và chu trình học tập mới.

Đánh giá kết quả về năng lực và thái độ học tập của học sinh so với mục tiêu. Xây dựng lộ trình tiếp theo.

Học sinh làm bài kiểm tra kết thúc chương trình học và phụ trách chuyên môn sẽ có một buổi trao đổi với phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh cả về thái độ và năng lực trong suốt chương trình học. Từ đó, thiết lập mục tiêu và xây dựng lộ trình mới phù hợp với năng lực hiện tại và mục tiêu tiếp theo của học sinh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để lại ngay SĐT để được tư vấn về mô hình và lộ trình học riêng biệt cho con bạn.