choose your color

Chu trình học tốt cho học sinh lớp 3 – lớp 9

Tất cả học sinh khi đến học tập tại GALILEO đều trải qua một chu trình học chuẩn bao gồm 6 bước. Đây là chu trình chuẩn, khoa học giúp kiểm soát được tình hình của từng học sinh và giúp các em [...]